Del dette:

Læs kirkebladet

Kirkeblade

Her kan de seneste kirkeblade læses.

Nyvalg til Rudkøbing menighedsråd og Simmerbølle menighedsråd 2017

Menighedsrådet er din lokale kirkes ledelse. Vi arbejder for at sikre de bedste rammer for en levende og relevant folkekirke i dit sogn. Der er valg til menighedsrådet – og det er din chance for at få indflydelse på din kirke. Stil op som kandidat – eller kom og vær med til at vælge et nyt menighedsråd.

KOM TIL ORIENTERINGSMØDE
Menighedsrådet indbyder til et offentligt orienteringsmøde. Her orienterer menighedsrådet om dets arbejde, kommende opgaver og reglerne for menighedsrådsvalget. Find dit sogn nedenstående.

BLIV KANDIDAT
Menighedsrådet afholder et opstillingsmøde i forlængelse af orienteringsmødet. Her kan der opstilles en eller flere kandidatlister til valget.

Det er altså typisk her, du skal møde op, hvis du ønsker at få dit navn på en kandidatliste. Opstillingsmødet er afgørende, fordi de opstillede kandidater automatisk er valgt, hvis der kun indleveres én liste.

Alle folkekirkemedlemmer i sognet – og sognebåndsløsere til sognet – der er fyldt 18 år, kan som udgangspunkt opstille på en kandidatliste til valget. Listen skal have opbakning fra mindst fem stillere.

VÆLG DIT MENIGHEDSRÅD
I langt de fleste sogne er kandidatlisten fra opstillingsmødet den eneste liste, der bliver indleveret – og dermed er det på opstillingsmødet, at du kan få indflydelse på, hvem der bliver valgt til det næste menighedsråd.

Indleveres der flere lister, afholdes der valg i sognet d. 14. marts 2017.

OPSTILLINGEN I PRAKSIS
Der skal anvendes en obligatorisk formular til kandidatlisterne. Den kan hentes på www.menighedsraadsvalg2016.dk eller på www.km.dk. Den udfyldte liste skal indleveres senest d. 31. januar 2017 kl. 19.00 til indleveringsstedet i sognet. Du kan finde indleveringsadresser og tidsrum for indlevering for dit sogn på sogn.dk eller på sognets egen hjemmeside.

Denne annonce beskriver hovedreglerne for menighedsrådsvalget. Find detaljerne på www.menighedsraadsvalg2016.dk.

Mød op til opstillingsmøde:

Simmerbølle, Annekset, onsdag d. 11. januar kl. 16.30

Rudkøbing, Konfirmandstuen, Rue Stræde, onsdag d. 11. januar kl. 19.00

Orientering om valgregler

Der vil blive afholdt nyvalg af 8 medlemmer til menighedsrådet i Rudkøbing Sogn, og 5 medlemmer til menighedsrådet i Simmerbølle Sogn.

Afstemningen sker i henhold til kandidatlister, der kan indleveres på en godkendt blanket på nedennævnte adresse(r) fra tirsdag den 24. januar 2017 kl. 19.00, til tirsdag den 31. januar 2017 kl. 19.00.

De personer, hvortil kandidatlister kan indleveres, træffes i nævnte tidsrum alle hverdage fra kl. 18.00 til kl.19.00, samt ved indleveringsfristens begyndelse og afslutning.

Kandidatlister skal indgives på en autoriseret blanket, som findes på www.menighedsraadsvalg2016.dk, www.km.dk eller kan fås hos formanden for valgbestyrelsen. Blanket til evt. anmeldelse af liste/valgforbund kan ligeledes fås hos valgbestyrelsens formand eller findes på www.menighedsraadsvalg2016.dk.

Den, der indleverer kandidatlisten, har ret til på en medbragt genpart af listen at få kvittering for listens indlevering med angivelse af tidspunkt for indleveringen.

 

Krav til kandidatlisten

·         Kandidatlisten skal mindst indeholde navnet på en kandidat og antallet af navne må ikke overstige det dobbelte af det antal, der skal vælges. 

·         Kandidatlisten skal være underskrevet af mindst 5 og højst 15 stillere.

·         Ingen kan være kandidat for mere end en liste, en kandidat kan ikke være stiller for den liste vedkommende er opstillet på, men godt for en anden. Man kan kun være stiller på en liste.

·         Alle kandidater og stillere skal være opført med det fulde navn, adresse og CPR samt underskrift.

·         Kandidaterne skal opføres i den rækkefølge de ønskes opført på stemmesedlen.

·         Det skal på blankettens forside angives om listen er prioriteret eller sideordnet.

·         Det skal angives, hvilken stiller valgbestyrelse kan rette henvendelse til vedrørende listen.

·         Kandidatlister kan anmelde til valgbestyrelsen, at de vil indgå liste/valgforbund med hinanden.

·         Ved sideordnet opstilling skal det angives, hvilke af listens kandidater, der skal være medlemmer af menighedsrådet og hvilke der skal være stedfortrædere i tilfælde af, at afstemningen bliver aflyst. Samtidigt skal det oplyses hvilken kandidat, der anses for først valgt i tilfælde af, at afstemningen bliver aflyst. (Udfyldes i Bilag 1 bagerst i kandidatlisten.)

 Oplysninger og vejledning om valget og opstilling kan fås hos valgbestyrelsens formand eller på www.menighedsraadsvalg2016.dk.

Valgbestyrelsen for Rudkøbing – Simmerbølle Sogne

Formand:  Kjeld Madsen                                                                                  

Adresse:     Chr. Kiilsgaardsvej 37                                                                  

Telefon:      40 24 52 01                                                                                    

E-post:       i-k@madsen.mail.dk                                                                     

 

Kandidatlister kan indleveres til:

Navn:          Kirsten Krüger Olsen                       Navn:       Kjeld Madsen                    

Adresse:     Kulepilevej 33                                   Adresse:  Chr. Kiilsgaardsvej 37      

Telefon:      21 45 13 28                                 _      Telefon:   40 24 52 01