Sognepræster - Rudkøbing og Simmerbølle kirker

Sognepræst Hanne Davidsen

 Rudkøbing Præstegård, Østergade 2,

5900 Rudkøbing

Telefon: 62 51 13 75       Mobil: 21 33 03 75

E-mail: hda@km.dk

Træffes bedst: tirsdag-fredag mellem kl. 11.00 - 12.00

Mandag fri

Sognepræst Erik Ransby

Tlf. 30937874

E-mail: lER@km.dk

Fri mandag

Særgudstjenester

Høstgudstjenester

24. september kl. 10.00 er der almindelig høstgudstjeneste i Rudkøbing kirke ved Hanne Davidsen.

24. september kl. 14.00 er der familiehøstgudstjenesten ved Hanne Davidsen. Temaet for gudstjenesten er ”Livets Brød”. Den indledes med en procession, hvor børnene går ind i kirken med frugt og grønt o. lign., der stilles på et bord i koret. Efter gudstjenesten er der kaffe, saftevand og kage på Hotel Skandinavien, hvor børnenes gaver udloddes. Det indkomne beløb doneres til et velgørende formål. Af hensyn til kaffen kræves tilmelding til dette arrangement. Tilmelding via juniorkonfirmandundervisningen eller til Hanne Davidsen, hda@km.dk, tlf. 62511375.

 

17. september kl. 11.15 er der høstgudstjeneste i Simmerbølle kirke ved sognepræst Erik Ransby.

 

Alle Helgens-gudstjenester

Rudkøbing og Simmerbølle kirker indbyder til en særlig Alle Helgens gudstjeneste søndag den 5. november kl. 10.00 i Rudkøbing kirke og kl. 11.30 i Simmerbølle kirke. Ved gudstjenesterne nævnes navnene på de, der er døde, begravet eller bisat fra Rudkøbing og Simmerbølle kirker. Der vil være lystænding, og kirkens kor medvirker ved begge gudstjenester.

 

Luthergudstjeneste

Den 29. oktober kl. 10.00 holdes der ”Luthergudstjeneste” i Rudkøbing kirke kl. 10 ved sognepræst Erik Ransby. Det sker samtidigt over hele landet. Luther reformerede den katolske messe. Han lagde ikke vægten på de ydre former, men på indholdet. Og så digtede han en række nye salmer og tilskyndede andre til det samme. Gudstjenesten vil have den kendte og traditionelle form, men de særligt lutherske elementer – herunder salmerne – vil blive fremhævet. Vi håber, at kirkens kor kan medvirke.

 

Kirkekaffe

I Rudkøbing kirke er til kirkekaffe i kirkens korsarm efter gudstjenesterne den 10/9 og 29/10.

I Simmerbølle kirke er der kirkekaffe i Annekset efter gudstjenesten en 8. oktober kl. 19.00.