Del dette:

Læs kirkebladet

Kirkeblade

Her kan de seneste kirkeblade læses.

Nyt fra sognepræsten

 

Jeg er nu fraflyttet den smukke og dejlige præstegård, Østergade 2. Jeg og min mand har købt hus i Rudkøbing og er nu ved at være på plads i vort nye hjem. Men jeg har stadig kontor i præstegården, så der vil stadig jævnligt være lys i vinduerne, og det er også dér, man kan træffe mig.

 

Jeg og Rudkøbing menighedsråd har nu sagt farvel til vikarpræsten Vibeke Hammerum. Det har været en god tid med Vibeke. Så der skal herfra lyde en stor tak til hende for godt samarbejde.

 

Vi har nu også hilst vores provst og sognepræst Trille B. Westergaard velkommen tilbage. Skønt, at have hende tilbage igen. Vi håber, hun synes: Ude godt; men hjemme bedst!

 

Rudkøbing kirke er lukket, fordi bænkene skal males. Derfor holder vi gudstjeneste andre steder. Det er interessant, og vi håber, at den nødvendige midlertidige forandring vil blive vel modtaget.

Nyt fra Rudkøbing menighedsråd

Mange har bemærket, at bænkene i Rudkøbing kirke klistrer. Men det gøres der noget ved nu! Bænkene renoveres og males på ny. Det betyder, at kirken lukkes pr. 1. februar 2020. Det vil sandsynligvis tage 10 uger at gøre bænkene klar til brug. I mellemtiden vil der blive holdt gudstjeneste i Rudkøbing Sognehus, og bisættelser foretages fra Simmerbølle kirke.

Kunstudstilling i Sognehuset.

 Elna Krogsmose udstiller i Rudkøbing sognehus. Hendes billeder er udarbejdet i teknikken Mix Medie. 

Teknikken er en blanding af flere teknikker og materialer,

som understøtter hinanden i opbygningen af billedet.

Det er en gruppe af billederne, som har temaet kvinder med slør, hvor kunstneren forsøger at vise de mange forskellige sammenhænge og ritualer, der er forbundet med brug af slør.

Elna Krogsmose er uddannet maler, væver og billedkunstlærer og har gennem mange år undervist i faget og arbejdet med form og farve i mange forskellige teknikker.

Man kan se udstillingen, der er i gangen på stueetagen, onsdag 9.00-12.00 og torsdag 14.00-17.00, og når sognehuset i øvrigt er åbent ved arrangementer.

 

Teater om H.C. Ørsted - kom og vær med!

Åben Himmel – Foreningen til Kirkespillets Fornyelse forbereder opførelse af et splinternyt teaterstykke om H.C. Ørsted, som skal opføres i Rudkøbing kirke. Anni Printz fra Nordlangeland skriver stykket, og Uta Motz fra Svendborg skal instruere det. Folk fra Langeland skal opføre det!

Anledningen er, at vi i 2020 kan fejre H.C. Ørsteds banebrydende opdagelse af elektromagnetismen.

Så har du lyst til at være med i forberedelse og opførelse af det nye stykke som skuespiller, sminkøse, sanger, kostumier, musiker, scenemedhjælper, lysmand (M/K) eller lydmand (M/K), PR-medarbejder, kaffebrygger eller kagebager m.m., så mød op til infomøde mandag den 24. februar kl. 19.00 i Rudkøbing sognehus. Her vil Anni Printz, Uta Motz og Hanne Davidsen (formand for Åben Himmel og projektleder) være til stede og fortælle om projektet, og man får mulighed for at komme med ideer og evt. melde sig som skuespiller eller hjælper.

Vi forventer, at der er premiere lørdag den 14. november.

Denne dag indledes med et seminar, hvor biskop Tine Lindhardt, dogmatikprofessor Niels Henrik Gregersen og astrofysiker Jens Olaf Pepke Pedersen kommer og taler og debatterer forholdet mellem TRO og VIDENSKAB. Mere herom senere; men sæt allerede nu kryds i kalenderen.

I byrådssalen afgøres rammerne for livet på Langeland. I gudstjenesten søger vi det, vi kan bygge livet på. Værdier, tro, samfund og politik hører uløseligt sammen. Derfor er byrådssalen det oplagte sted at holde denne gudstjeneste.  

Vær med - når vi går for klimaet den 8. marts

8. marts 2020 kan du være med til at gøre en forskel for klimaet og verdens fattigste. Her samler vi sammen med 15000 danskere og Folkekirkens Nødhjælp ind til de mennesker, som lider allerhårdest under klimaforandringerne. Går du med, giver du livsnødvendig hjælp til dem, der står i første række, når oversvømmelser eller tørke rammer.

I Etiopien, Sydsudan og Zimbabwe sulter millioner af mennesker, fordi tørken hærger og høsten slår fejl år efter år. I Nepal, Bangladesh og Myanmar forsvinder livsgrundlaget, når voldsom regn skyller jorden væk, eller når floderne går over deres breder. Fælles for befolkningerne er, at de ikke selv har skabt de problemer, som de betaler prisen for.

Den gennemsnitlige dansker udleder 20 gange så meget CO2 som den gennemsnitlige nepaleser. Men det er nepalesernes gletsjere, der smelter lige nu, fordi CO2-udledningerne får temperaturerne i Himalaya til at stige med rekordhøj hastighed. Og med de enorme mængder smeltevand vokser floderne, så både rismarker og landsbyer forsvinder. 

Verdens fattigste har brug for konkret hjælp

Pengene går til klimaløsninger som disse: 

·         Træplantning, der hindrer erodering og giver liv og skygge

·         Diger og dæmninger, der kan stoppe oversvømmelser

·         Huse og veje, der kan modstå vandmasser og jordskred

·        

 
 

Vmpe i Bangladesh. Fotograf: Tine Sletting Jacobsen

 

Systemer og apps, der kan advare befolkningen før et forestående uvejr

·         Vandpumper og vandrensningsanlæg, som sikrer folk rent drikkevand

·         Nye afgrøder, der kan klare tørke og vejrets omskiftelighed

Vi opfordrer alle – børn som voksne - til at gå en tur for verdens fattigste og klimaet søndag den 8. marts, når Folkekirkens Nødhjælp afholder husstandsindsamling.

Støt indsamlingen med et bidrag og/eller tilmeld dig som indsamler

til Poul Erik Mikkelsen, tlf. 97991168 eller e-mail: poul.erik@tdcadsl.dk

Indsamlingen i Rudkøbing og Simmerbølle sogne finder sted fra Rudkøbing Præstegårds konfirmandstue, Østergade 2 den 8. marts kl. 10.00 – indgang fra Ruestræde.

 

 

 

Ungdomsgudstjeneste

 

Der holdes en rytmisk gudstjeneste for unge og andre, der kan lide rytmisk musik, onsdag 25. marts kl. 19.00 i Rudkøbing sognehus. Tema for gudstjenesten er: Kamp og Kærlighed. Ved gudstjenesten medvirker årets konfirmander og to musikere: Valle Hansen (klaver)og Iver Iversen (klarinet). Efter gudstjenesten er der møde for konfirmander og forældre.

 

 

Påskespil i Simmerbølle Kirke den 2. april kl. 10.00 i Simmerbølle Kirke

 

Traditionen tro opfører børn fra 3.-4. klasse på Kassebølle Friskole et kirkespil i Simmerbølle kirke om foråret. Vi veksler mellem Påskespil og Pinsepil. I år er turen så kommet til Påskespillet. Det er et lille drama skrevet af sognepræst Hanne Davidsen, der også instruerer spillet – godt hjulpet af Janne Riis Peitersen og Lene Munch Larsen.

Det opføres torsdag den 2. april kl. 10.00 for Kassebølle Friskole og kl. 16.00 for forældre og andre interesserede.

 

 

Påskearrangement – Påske og Dans!

 

Der inviteres igen i år et særligt påskearrangement. Denne gang er temaet ”Påske og Dans”. Det bliver fredag den 3. april. Der kræves tilmelding/billet til arrangementet. Kan købes hos Rudkøbing Turist – og Erhvervsforening Langeland, Torvet 5, 5900 Rudkøbing senest 27. marts. Pris: 200. kr. Man betaler selv for drikkevarerne.

Program:

KL. 17.00 Danse-Andagt i Rudkøbing sognehus kl. 17.00 ved danser Annamaija S. Rolff-Petersen og sognepræst Hanne Davidsen.

Kl. 18.00 Påskemiddag på Hotel Skandinavien, hvor vi synger og hygger os. Medbring gerne selv et indslag, der kan fornøje deltagerne under middagen.

Glæde er svaret på foråret og lysets komme. Glæde er svaret på opstandelsens budskab. Og glæde kan nogen gange folde sig ud i en dans. Tænk f.eks. på kong David, der dansede foran pagtens ark, eller tænk på Davidssalmerne, hvor salmisten efter sin redning ofte springer ud i en dans.

Annamaija S. Rolff-Petersen skriver følgende om sig selv og sin dans:

Om dansen ”Exultate”:

Dansen er skabt til lejligheden, og er en hyldest til Guds skaberværk og livsglæden som den kraft, der får os til at danse og overleve livets mørkere stunder. En bøn som indledning til påsken og opstandelsen. Centrum er dåben, der udtrykker håb om genfødsel til liv. Dansen er skabt til Thomas Koppels klaverimprovisation ”New Years morning” der udtrykker naturens og menneskets opvågnen fra frost til foråret, der risler i årerne og åerne!

 

Om danser Annamaija S. Rolff – Petersen

Annamaija er uddannet danser i London 1989. Hun har siden virket som moderne danser med base i København og medvirket i et utal af forestillinger. Sideløbende har hun undervist i moderne dans, og er desuden Alexanderlærer. Hun er også uddannet kirkesanger og har virket som sådan siden 2004 i Roskilde, på Langeland og nu i Munkebjerg Kirke. Annamaija skaber selv sine danse, men medvirker også i forestillinger og koncerter med andre, hvor hun kombinerer sang, dans og tale m.m. Ofte med det åndelige og det kreative som tema.

Se: www.kropogstemme.nu

Provstirejse

I juni måned i år gik turen til Flandern. Det blev en dejlig, oplevelsesrig og interessant tur, hvor vi bl.a. så smukke kirker, romantiske kanalbyer og ikke mindst de interessante krigskirkegårde fra 1. verdenskrig. I Ypres oplevede vi en genbegravelse af kaptajn Winston, og vi overværende den bevægende The Last Post- ceremoni. Turen blev arrangeret i samarbejde med Historiske Rejser.

Vi ønsker at gentage successen til næste år. Denne gang vil det være provst Trille Brink Westergaard, der - sammen med Anders Bager Eriksen (rejseleder) - arrangerer rejsen. Turen kommer til at gå østover til det vestelige Polen. Det bliver 21.-26. april. Der kommer mere information i det næste nummer af kirkebladet, men man kan godt allerede nu melde sig til. Kontakt Trille B. Westergaard, tubw@km.dk, 20 46 36 44.

 

Hanne Davidsen

Flaglaug

Vi savner, at der flages ved kirke og sognehus på nogle af de officielle flagdage. F.eks. er det trist, at vi ikke kan flage hele dagen påskedag ved kirken, og det er ærgerligt, at vi ikke flager hele dagen 5. maj osv. Det er der flere, der har bemærket, og menighedsrådet er enige heri. Men vi mangler nogle frivillige, der vil tage opgaven på sig. Så kunne du tænke dig at være med i en gruppe af gæve folk, der hejser flag op og ned ved sognehus og kirke på udvalgte dage, er du meget velkommen til at kontakte sognepræst Hanne Davidsen, hda@km.dk, 21330375.

Efterlysning

Disse to tekstiler tilhører Rudkøbing kirke. Det ene er et broderi, der har været fastgjort til præstens knæleskammel ved alteret, og det andet er et brudetæppe, som brudeparrets stole har stået på under vielsen. Men hvor kommer tekstilerne fra? Hvem har evt. doneret dem? Hvem har broderet? Er der nogen derude, der ved noget, så kontakt sognepræst Hanne Davidsen, 21330375.