Del dette:

Læs kirkebladet

Kirkeblade

Her kan de seneste kirkeblade læses.

Teater om H.C. Ørsted - kom og vær med!

Åben Himmel – Foreningen til Kirkespillets Fornyelse forbereder opførelse af et splinternyt teaterstykke om H.C. Ørsted, som skal opføres i Rudkøbing kirke. Anni Printz fra Nordlangeland skriver stykket, og Uta Motz fra Svendborg skal instruere det. Folk fra Langeland skal opføre det!

Anledningen er, at vi i 2020 kan fejre H.C. Ørsteds banebrydende opdagelse af elektromagnetismen.

Så har du lyst til at være med i forberedelse og opførelse af det nye stykke som skuespiller, sminkøse, sanger, kostumier, musiker, scenemedhjælper, lysmand (M/K) eller lydmand (M/K), PR-medarbejder, kaffebrygger eller kagebager m.m., så mød op til infomøde mandag den 24. februar kl. 19.00 i Rudkøbing sognehus. Her vil Anni Printz, Uta Motz og Hanne Davidsen (formand for Åben Himmel og projektleder) være til stede og fortælle om projektet, og man får mulighed for at komme med ideer og evt. melde sig som skuespiller eller hjælper.

Vi forventer, at der er premiere lørdag den 14. november.

Denne dag indledes med et seminar, hvor biskop Tine Lindhardt, dogmatikprofessor Niels Henrik Gregersen og astrofysiker Jens Olaf Pepke Pedersen kommer og taler og debatterer forholdet mellem TRO og VIDENSKAB. Mere herom senere; men sæt allerede nu kryds i kalenderen.

Ny præst i Rudkøbing-Simmerbølle pastorat

 

 

 

Provst Trille B. Westergaard har fået bevilget studieorlov i november, december og januar.

 Det betyder, at vi kan hilse hendes vikar, Vibeke Hammerum, velkommen søndag den 10. november ved en festlig indsættelse i Rudkøbing kirke. . Efter gudstjenesten inviteres alle til frokost i sognehuset.

Vibeke Hammerums opgaver bliver primært at varetage gudstjenester og kirkelige handlinger samt undervise konfirmander. Hun står også til rådighed for sjælesørgeriske samtaler. Vi glæder os til samarbejdet!

 

Rudkøbing og Simmerbølle menighedsråd

 

 

Søndag den 10. november indsættes Vibeke Hammerum i Rudkøbing kirke som præstevikar i Rudkøbing-Simmerbølle pastorat. Efter gudstjenesten inviteres alle til frokost i sognehuset. Hendes ansættelse løber fra november til og med januar.

Jeg glæder mig!

Jeg hedder Vibeke Hammerum og fyldte 70 i foråret. Hvad præstegerningen angår er

jeg en af de sene konvertitter! Mine unge/yngre år blev tilbragt i luftfarts- og rejsebranchen.

Jeg var 47, da jeg blev teologisk kandidat fra Københavns Universitet, og godt et halvt år senere

blev jeg ordineret i Odense Domkirke til et vikariat på Midtfyn! Jeg har været præst på Fyn i 22 år,

deraf de 21 som sognepræst i Svanninge-Falsled på Sydfyn. Efter pensioneringen

flyttede jeg til Nyborg, hvor jeg er ved at finde mig til rette.  

Jeg glæder mig til at tilbringe nogle måneder som præstevikar i Rudkøbing-Simmerbølle pastorat!

Sognepræst Vibeke Hammerum

Foredrag med Erik A. Nielsen . Biblen som billedbog.

 

Tirsdag den 19. november gæster dr. phil. i dansk litteratur Erik A. Nielsen Rudkøbing. Han vil holde foredrag om emnet: Bibelen som billedbog. Om foredraget skriver han: ”Skønt Bibelen, som vi kender den, er blevet skrevet over en årrække af mange hundrede år, går der alligevel én lang og sammenhængende fortælling igennem den. I gamle dage forklarede man det ved at sige, at Bibelen er skrevet af Helligånden. Måske er den påstand ikke så tosset, som den kan lyde i moderne øren. I al fald er Bibelen skrevet af mennesker, som havde den dybeste respekt for helligteksten, og som kendte det eksisterende meget nøje, når de føjede nye tekster ind i sammenhængen. I al fald er der opstået en meget betagende række af billeder, der hænger sammen fra skabelsesberetningen i 1. Mosebog til Johannes-Åbenbaring i slutningen af Det Nye Testamente. Og med Jesus som den midte, alt det andet samler sig omkring. Foredraget handler om denne bibelske poesi og dens virkninger i Danmark.”

Provstirejse

I juni måned i år gik turen til Flandern. Det blev en dejlig, oplevelsesrig og interessant tur, hvor vi bl.a. så smukke kirker, romantiske kanalbyer og ikke mindst de interessante krigskirkegårde fra 1. verdenskrig. I Ypres oplevede vi en genbegravelse af kaptajn Winston, og vi overværende den bevægende The Last Post- ceremoni. Turen blev arrangeret i samarbejde med Historiske Rejser.

Vi ønsker at gentage successen til næste år. Denne gang vil det være provst Trille Brink Westergaard, der - sammen med Anders Bager Eriksen (rejseleder) - arrangerer rejsen. Turen kommer til at gå østover til det vestelige Polen. Det bliver 21.-26. april. Der kommer mere information i det næste nummer af kirkebladet, men man kan godt allerede nu melde sig til. Kontakt Trille B. Westergaard, tubw@km.dk, 20 46 36 44.

 

Hanne Davidsen

Flaglaug

Vi savner, at der flages ved kirke og sognehus på nogle af de officielle flagdage. F.eks. er det trist, at vi ikke kan flage hele dagen påskedag ved kirken, og det er ærgerligt, at vi ikke flager hele dagen 5. maj osv. Det er der flere, der har bemærket, og menighedsrådet er enige heri. Men vi mangler nogle frivillige, der vil tage opgaven på sig. Så kunne du tænke dig at være med i en gruppe af gæve folk, der hejser flag op og ned ved sognehus og kirke på udvalgte dage, er du meget velkommen til at kontakte sognepræst Hanne Davidsen, hda@km.dk, 21330375.

Nyt fra Rudkøbing menighedsråd

Mange har bemærket, at bænkene i Rudkøbing kirke klistrer. Men det gøres der noget ved nu! Bænkene renoveres og males på ny. Det betyder, at kirken lukkes pr. 1. februar 2020. Det vil sandsynligvis tage 10 uger at gøre bænkene klar til brug. I mellemtiden vil der blive holdt gudstjeneste i Rudkøbing Sognehus, og bisættelser foretages fra Simmerbølle kirke.

Efterlysning

Disse to tekstiler tilhører Rudkøbing kirke. Det ene er et broderi, der har været fastgjort til præstens knæleskammel ved alteret, og det andet er et brudetæppe, som brudeparrets stole har stået på under vielsen. Men hvor kommer tekstilerne fra? Hvem har evt. doneret dem? Hvem har broderet? Er der nogen derude, der ved noget, så kontakt sognepræst Hanne Davidsen, 21330375.