Gudstjenester

TAIZÉ

 

Rudkøbing Kirke, Den Katolske Kirke (Sct.Bendts Kapel i Brogade) og Pinsekirken på Ringvejen i Rudkøbing, er gået sammen om et økumenisk samarbejde der består af TAIZÉ andagter - bøn, sang og spiritualitet, der vil finde sted i henholdsvis i Sct. Bendts Kapel i Brogade den.20.september kl.19.30-20.30, i Rudkøbing Kirke den 18.oktober kl.19.30-20.30 og i Pinsekirken på Ringvejen den 22.november kl.19.30-20.30

I Taizé kommer den åndelige side af kristendommen til udtryk. Troens dogmer fylder mindre end troens erfaring. Det er kristendom i hjertet mere end i hovedet. En vigtig dimension af vores kristne tradition. De korte, iørefaldende og meditative Taizé sange gentages så mange gange, at man til sidst ikke synger med ”hovedet”. Teksten bundfælder sig og bliver til refleksion.

Som indledning fortælles der kort om Taizé-traditionen, som opstod i det økumeniske klosterfællesskab i den franske landsby Taizé kort tid efter den 2. verdenskrig. Taizé sangene er en væsentlig side af traditionen, som har spredt sig til en stor del af jorden. De enkle Taizé sange - der samtidig er bønner - har enkle lette melodier og med tekster fra Bibelen eller fra bønner.

Der bedes en bøn og derefter synges den mest kendte Taizé sang: “Syng lovsang, hele jorden, syng lovsang for vor Gud”. Sangen understøttes af et guitarakkompagnement og gentages flere gange.

Der følger en række Taizé sange, og der oplæses et stykke fra Bibelen.

Der lyder tre gonggong slag, som efterfølges af 10 minutters stilhed. Stilheden bruges til personlig refleksion f.eks. over den oplæste tekst.

Der lyder igen 3 gonggong slag. Og der følger en række sange.

Andagten i kirken afsluttes med Fadervor og den keltiske bortsendelsessang “Må din vej gå dig i møde”.

Ved yderligere info kan Anne Birgitte Fich kontaktes på tlf: 62515800

Det er gratis at deltage og alle er hjertelig velkommen. Af hensyn til situationen med Covid 19, vil der ved indgangen uddeles det antal sanghæfter der er afgørende for hvor mange pladser der er til rådighed i kirkerne.

 

Tirsdag 06 OKT – kl. 19.00 – MR-valg: Ekstra valgforsamling i Simmerbølle

 

 

 

 

 

Tak og farvel til Hanne Davidsen

 

v/ Rudkøbing Menighedsråd

Efter 5 års ansættelse som

sognepræst ved Rudkøbing og

Simmerbølle kirker har Hanne

Davidsen valgt at gå på pension.

Vi vidste fra starten, at vi havde

Hanne på såkaldt lånt tid, så vi

var forberedt på hendes farvel,

men vi fik til gengæld præcis

den sognepræst, vi havde kaldt

på, nemlig et rutineret, tillidsvækkende,

teologisk velfunderet,

folkeligt, humørfyldt og arbejdsomt

menneske, der havde

lige præcis det, der skulle til for

også at sætte gang i flere gode

aktiviteter, både i og omkring

kirken. Her kan bl.a. nævnes

”Lysgudstjenesten” (kyndelmisse),

familie- børne- og ungdomsgudstjenester,

opstarten af

”Den Kirkelige Kafé for Kultur

og Kristendom” der, udover

div. foredrag også har filmaften/

debat i samarbejde med

lokalsamfundet på programmet,

samt ”Påskemåltidet” - et

festligt tema-arrangement med

kunstneriske indslag i kirken

med efterfølgende middag på

Hotel Skandinavien og endelig

seniorer-eftermiddage i Sognehuset

”Kaffe-På-Kanden”, med

inviterede lokale oplægsholdere.

Sidst, men ikke mindst er

Hannes store passion for

teater kommet til særlig udtryk

gennem hendes undervisning

af minikonfirmander afsluttende

med et af Hannes egne

små teaterstykker, i Rudkøbing

kirke Julespillet. Men også et større

kirkespil så dagens lys, da Hanne

tog ”Åben Himmel” (Foreningen

til kirkespillets fornyelse) med sig

fra Mårslet, der dannede rammen

om det store kirkespil: ”I Tro og

Tvivl” med lokale aktører, der blev

opført med stor succes over flere

dage i Rudkøbing Kirke i forbindelse

med reformations-jubilæet i

2017.

Ud over den særlige gave ved at få

Hanne som præst, fik vi også en

større tillægsgevinst, da Hanne er

gift med Ole Davidsen, der har

forsket og undervist i Det Nye

Testamente ved Århus Universitet.

Vi har haft den store glæde at

kunne invitere til flere omgange

studiekreds for øens borgere, da

Ole gav tilsagn om at ville lede

studiekredsen, men også som både

foredragsholder og oplæser ved

flere kirkelige lejligheder. Så en

særlig tak skal også lyde til Ole for

frivilligt at stille sin store ekspertise

til rådighed!

Kære Hanne. Det er ikke helt let

at skulle give slip på dig, for du

er en fantastisk præst! Enestående

med dit arbejdsomme, mangfoldige

og ukomplicerede væsen. I en

heldigvis nu forgangen tid - med

opslidende uoverensstemmelser i

menighedsrådet, har du formået

at ride mangen en storm af med

en stoisk ro, som er de færreste

forundt. Du har evnen til at fokusere

på det gode i en enhver given

situation, altid med tro på nye muligheder,

hvilket er kommet både

menighedsrådet, kirkens ansatte, ja

hele menigheden til gode.

Tak for 5 gode år! For alt hvad du

har givet os i kraft af dit virke.

Altid lydhør og nærværende – altid

til rådighed og ved godt mod.

Vi ønsker, at både du og Ole må få

mange gode år fremover på vores

dejlige ø. Vi siger farvel til dig

som vores sognepræst, men ikke

til Hanne som vi vil glæde os

over stadig at kunne møde på

gaden, i kirken til november

som tovholder på det nye store

kirkespil, og mon ikke der også

byder sig lejligheder udi flere

kulturelle sammenhænge, for

holde dig helt i ro - det tror vi så

alligevel ikke du kan.

Vi ønske dig alt godt fremover.

Tak fra Simmerbølle

v/Simmerbølle Menighedsråd

Vi i Simmerbølle Menighedsråd

vil gerne sige tusind tak for din

store arbejdsindsats her i Simmerbølle

sogn nu, hvor du har valgt

at gå på pension. Ligeledes vil vi

takke dig for dit gode humør og

din positive tilgang til vores møder.

Vi vil savne dig som person

og præst.

Vi har været meget glade for

at samarbejde med dig. Ikke

mindst for dit børne-kirkespil,

som du sammen med Kassebølle

Friskoles børn har opført

skiftevis til påske og pinse.

En af de aktiviteter, vi har samarbejdet

med Rudkøbing om, er

vores sogneudflugter. Din viden

om kultur og gode udflugtsmuligheder

er bred, så disse ture

har været udsolgt på kort tid.

Kirkeblad

Arrangementer