Del dette:

Læs kirkebladet

Kirkeblade

Her kan de seneste kirkeblade læses.

Aflysninger

 

 

 

 

Påskespillet i Simmerbølle kirke den 2. april er aflyst på grund af corona-virus fare.

 

 

 

 

 

Påskearrangement: 3. april "Danseandagt" kl. 17.00 i sognehuset og påskemåltid efterfølgende på Hotel Skandinavien aflyses på grund af corona-situationen. Har man købt billet, vil den blive refunderet. Kontakt sognepræst Hanne Davidsen (hda@km.dk).

 

 

 

Alle gudstjenester til og med 13. april er aflyst.

 

Kaffe-På-Kanden med Trille B. Westergaard 14. april er aflyst.

 

 

 

Gudstjenesten på Hjørnet onsdag den 29. april kl. 16.00 er aflyst.

 

 

 

Konfirmationerne er udsat til 29. august, 30. august og 5. september.

 

Nærmere information fås ved henvendelse til præsterne.

 

 

 

 

 

 

 

Nyt fra sognepræsten

 

Jeg er nu fraflyttet den smukke og dejlige præstegård, Østergade 2. Jeg og min mand har købt hus i Rudkøbing og er nu ved at være på plads i vort nye hjem. Men jeg har stadig kontor i præstegården, så der vil stadig jævnligt være lys i vinduerne, og det er også dér, man kan træffe mig.

 

Jeg og Rudkøbing menighedsråd har nu sagt farvel til vikarpræsten Vibeke Hammerum. Det har været en god tid med Vibeke. Så der skal herfra lyde en stor tak til hende for godt samarbejde.

 

Vi har nu også hilst vores provst og sognepræst Trille B. Westergaard velkommen tilbage. Skønt, at have hende tilbage igen. Vi håber, hun synes: Ude godt; men hjemme bedst!

 

Rudkøbing kirke er lukket, fordi bænkene skal males. Derfor holder vi gudstjeneste andre steder. Det er interessant, og vi håber, at den nødvendige midlertidige forandring vil blive vel modtaget.

Nyt fra Rudkøbing menighedsråd

Mange har bemærket, at bænkene i Rudkøbing kirke klistrer. Men det gøres der noget ved nu! Bænkene renoveres og males på ny. Det betyder, at kirken lukkes pr. 1. februar 2020. Det vil sandsynligvis tage 10 uger at gøre bænkene klar til brug. I mellemtiden vil der blive holdt gudstjeneste i Rudkøbing Sognehus, og bisættelser foretages fra Simmerbølle kirke.

Teater om H.C. Ørsted - kom og vær med!

Åben Himmel – Foreningen til Kirkespillets Fornyelse forbereder opførelse af et splinternyt teaterstykke om H.C. Ørsted, som skal opføres i Rudkøbing kirke. Anni Printz fra Nordlangeland skriver stykket, og Uta Motz fra Svendborg skal instruere det. Folk fra Langeland skal opføre det!

Anledningen er, at vi i 2020 kan fejre H.C. Ørsteds banebrydende opdagelse af elektromagnetismen.

Så har du lyst til at være med i forberedelse og opførelse af det nye stykke som skuespiller, sminkøse, sanger, kostumier, musiker, scenemedhjælper, lysmand (M/K) eller lydmand (M/K), PR-medarbejder, kaffebrygger eller kagebager m.m., så mød op til infomøde mandag den 24. februar kl. 19.00 i Rudkøbing sognehus. Her vil Anni Printz, Uta Motz og Hanne Davidsen (formand for Åben Himmel og projektleder) være til stede og fortælle om projektet, og man får mulighed for at komme med ideer og evt. melde sig som skuespiller eller hjælper.

Vi forventer, at der er premiere lørdag den 14. november.

Denne dag indledes med et seminar, hvor biskop Tine Lindhardt, dogmatikprofessor Niels Henrik Gregersen og astrofysiker Jens Olaf Pepke Pedersen kommer og taler og debatterer forholdet mellem TRO og VIDENSKAB. Mere herom senere; men sæt allerede nu kryds i kalenderen.

Påskespil i Simmerbølle Kirke den 2. april kl. 10.00 i Simmerbølle Kirke

 

Traditionen tro opfører børn fra 3.-4. klasse på Kassebølle Friskole et kirkespil i Simmerbølle kirke om foråret. Vi veksler mellem Påskespil og Pinsepil. I år er turen så kommet til Påskespillet. Det er et lille drama skrevet af sognepræst Hanne Davidsen, der også instruerer spillet – godt hjulpet af Janne Riis Peitersen og Lene Munch Larsen.

Det opføres torsdag den 2. april kl. 10.00 for Kassebølle Friskole og kl. 16.00 for forældre og andre interesserede.

 

 

Provstirejse

I juni måned i år gik turen til Flandern. Det blev en dejlig, oplevelsesrig og interessant tur, hvor vi bl.a. så smukke kirker, romantiske kanalbyer og ikke mindst de interessante krigskirkegårde fra 1. verdenskrig. I Ypres oplevede vi en genbegravelse af kaptajn Winston, og vi overværende den bevægende The Last Post- ceremoni. Turen blev arrangeret i samarbejde med Historiske Rejser.

Vi ønsker at gentage successen til næste år. Denne gang vil det være provst Trille Brink Westergaard, der - sammen med Anders Bager Eriksen (rejseleder) - arrangerer rejsen. Turen kommer til at gå østover til det vestelige Polen. Det bliver 21.-26. april. Der kommer mere information i det næste nummer af kirkebladet, men man kan godt allerede nu melde sig til. Kontakt Trille B. Westergaard, tubw@km.dk, 20 46 36 44.

 

Hanne Davidsen

Flaglaug

Vi savner, at der flages ved kirke og sognehus på nogle af de officielle flagdage. F.eks. er det trist, at vi ikke kan flage hele dagen påskedag ved kirken, og det er ærgerligt, at vi ikke flager hele dagen 5. maj osv. Det er der flere, der har bemærket, og menighedsrådet er enige heri. Men vi mangler nogle frivillige, der vil tage opgaven på sig. Så kunne du tænke dig at være med i en gruppe af gæve folk, der hejser flag op og ned ved sognehus og kirke på udvalgte dage, er du meget velkommen til at kontakte sognepræst Hanne Davidsen, hda@km.dk, 21330375.

Efterlysning

Disse to tekstiler tilhører Rudkøbing kirke. Det ene er et broderi, der har været fastgjort til præstens knæleskammel ved alteret, og det andet er et brudetæppe, som brudeparrets stole har stået på under vielsen. Men hvor kommer tekstilerne fra? Hvem har evt. doneret dem? Hvem har broderet? Er der nogen derude, der ved noget, så kontakt sognepræst Hanne Davidsen, 21330375.