Del dette:

Læs kirkebladet

Kirkeblade

Her kan de seneste kirkeblade læses.

Rudkøbing kirke åbner igen pinsedag

Søndag den 31.maj kl.10.00

 

Vi glæder os meget til at byde velkommen til festgudstjeneste pinsedag i Rudkøbing Kirke, der nu står klædt i helt nye farver.

 

Kirkebænkene og pulpituret er nymalet og menighedsrådet har ved valg af farver bl.a. ladet sig inspirere af prædikestol, alter og orgel, samt med det for øje at kirken ligger tæt ved vandet så den, ifølge National Museet, må anses for værende en gammel sømandskirke - muligvis viet til Sankt Nikolais, som flere kirker beliggende i havnebyer rundt om i landet også bærer navn af.

 

Grundet situationen vedr. Covid 19 vil der være begrænset deltagerantal.

Rudkøbing Kirke er med de nye restriktioner målt op til at kunne rumme 57 personer.

 

Fra pinsedag er kirken igen åben dagligt for besøgende mellem 8 -18

 

 

På glædeligt gensyn!

 

Orienteringsmøde i forbindelse med menighedsrådsvalget 2020

 

Der skal afholdes menighedsrådsvalg i Rudkøbing og Simmerbølle sogne. Som et led i menighedsrådsvalget afholder Rudkøbing Menighedsråd orienteringsmøde tirsdag den 9.juni kl.19 i Rudkøbing Sognehus, og Simmerbølle Menighedsråd samme dag kl.17 i Simmerbølle Kirke.

På mødet orienteres der om menighedsrådets arbejde i den forløbne funktionsperiode, om kommende opgaver og visioner og om rammerne for det forestående valg den 15.september 2020.

 

Mødet er åbent og alle interesserede er meget velkommen til at deltage.

Flaglaug

Vi savner, at der flages ved kirke og sognehus på nogle af de officielle flagdage. F.eks. er det trist, at vi ikke kan flage hele dagen påskedag ved kirken, og det er ærgerligt, at vi ikke flager hele dagen 5. maj osv. Det er der flere, der har bemærket, og menighedsrådet er enige heri. Men vi mangler nogle frivillige, der vil tage opgaven på sig. Så kunne du tænke dig at være med i en gruppe af gæve folk, der hejser flag op og ned ved sognehus og kirke på udvalgte dage, er du meget velkommen til at kontakte sognepræst Hanne Davidsen, hda@km.dk, 21330375.