Del dette:

Læs kirkebladet

Kirkeblade

Her kan de seneste kirkeblade læses.

Det gl. Rådhus – Det nye Sognehus klar til indvielse

For flere år siden blev jeg citeret i Øboen for at sige, at indvielsen af Det gamle Rådhus til Rudkøbing Sognehus ville finde sted en dejlig sommerdag, men jeg turde ikke sætte årstal på.

Nu er dagen så endelig kommet til den officielle indvielse for inviterede gæster. Det bliver en sensommer dag efter den varmeste og tørreste sommer i mands minde – nemlig 1. september 2018.

For Langelands borgere bliver der åbent hus den 7. september. Dagen indledes med en lille festgudstjeneste kl. 15.00 ved sognepræst Hanne Davidsen, derefter åbnes rådhuset kl. 15.30-17.30, hvor der vil være tale, musik og sang – og en lille forfriskning. Alle er velkomne!

Det har været en meget lang vej for at nå hertil. Der har været udfordringer for både håndværkere og arkitekter, ligesom menighedsrådet har været udfordret på et så stort projekt.

Resultatet er blevet rigtigt godt. Det er et gammelt fredet hus, hvor Slots- og Kulturstyrelsen har været med ind over i alle bygningsmæssige beslutninger. Nogle ting kunne måske være ønsket anderledes, men det har ikke kunnet lade sige gøre netop på grund af fredningen; men det er vel netop charmen ved et gammelt hus.

Økonomisk er vi kommet i mål takket være midler fra A.P. Møllers fond og lån fra Fyens Stift. Det har kostet mange penge, men forhåbentlig bliver huset også til gavn for andre menighedsråd på Langeland, for husets mødelokaler og den store sal kan de øvrige menighedsråd låne efter anmodning.

Der er så småt begyndt at være liv i huset, da både vores egen kordegn og provst og provstisekretær flyttede ind i slutningen af juli måned, ligesom kirketjenerne også har deres daglige gang – og deres kontor – i huset.

Menighedsrådet og organisten har også kontor i huset. På 2. sal er der fælles lokaler til brug for aktiviteter for juniorkonfirmander og for kor til at øve i. Det bliver dejligt, at få det hele samlet under samme tag og ikke spredt over hele byen.

Vi glæder os til at vise huset frem og til at tage det rigtigt i brug.

 

På menighedsrådets vegne, Vibeke Westphal, formand

Velkommen til Trille Brink Westergaard
Med starten af august kunne vi i Rudkøbing sogn sige velkommen til Trille Brink Westergaard.
Trille har i mange år været sognepræst i Lindelse, men er nu kommet til Rudkøbing, som sognepræst. Trille skal arbejde sammen med vores nuværende sognepræst, Hanne, som fortsat er den kirkebogsførende sognepræst.
Vi glæder os meget til samarbejdet.

Vibeke Westphal, formand for menighedsrådet

 

Nye tider i Rudkøbing-Simmerbølle pastorat

Den 1. august tog vi afsked med sognepræst Erik Ransby, der skulle fungere som vikar indtil biskoppen fandt en løsning på, hvordan Midtlangeland skulle betjenes efter, at sognepræsterne Lene Kjær Andersen og Annalise Bager rejste. Det er nu faldet på plads – endelig! Den nye ordning bliver således: Provst Trille Brink Westergaard skal fungere som sognepræst i Rudkøbing-Simmerbølle pastorat 50%. De resterende 50% af sin tid er hun provst for Langeland-Ærø Provsti. Den nye præst, som snart tiltræder i Longelse-Fuglsbølle-Skrøbelev pastorat skal gøre 25% tjeneste i Rudkøbing-Simmerbølle pastorat. Hvilke konsekvenser det vil få for andre sogne og pastorater på Langeland kan man læse om andetsteds i dette blad. Jeg vil blot her sige, at jeg ser frem til det nye samarbejde med såvel Trille Brink Westergaard og den nye præst fra Longelse-Fuglsbølle-Skrøbelev pastorat. Det er dejligt med gode kollegaer, og jeg er sikker på, at samarbejdet vil ske i gensidig respekt og til glæde for såvel menighedsråd og menigheder.

Sognepræst Hanne Davidsen