Del dette:

Læs kirkebladet

Kirkeblade

Her kan de seneste kirkeblade læses.

Årsvikar i Rudkøbing og Simmerbølle

Jeg er blevet bedt om at præsentere mig selv. Mens disse linjer skrives er jeg endnu ikke tiltrådt min nye stilling som præstevikar i Rudkøbing og Simmerbølle sogne.  Vikariatet gælder for et år fra 8. august 2017, og når tiden er gået vender jeg tilbage til min nuværende stilling som sognepræst ved Vor Frelsers kirke (Korsløkke sogn) i Odense. Biskop Tine Lindhardt har bedt mig om at vikariere i stillingen. Jeg har sagt ja-tak til opgaven, som jeg tror også kunne være en ny og spændende udfordring for mig. Hvad der senere sker med den stilling, jeg skal vikariere i (omfatter også Strynø), vides ikke.

Selvom erfaring ikke alle steder værdsættes efter fortjeneste (jeg er årgang 1954), kan jeg vist godt tillade mig at sætte betegnelsen ”erfaren sognepræst” på mig selv - uden at prale. Jeg har været præst forskellige steder uden afbrydelse siden 1981, hvor jeg blev ordineret. Mit første embede var på Als (Egen sogn). Dernæst fik jeg stilling i grænselandet Sydslesvig, hvor jeg tilbragte i alt 5 år. Der findes som bekendt et dansk mindretal syd for den dansk-tyske grænse. De indgår som en del af det tyske samfund, men ønsker at bevare en tilknytning til Danmark gennem danske institutioner som børnehaver, skoler og kirker. Der er ligeledes et mangfoldigt dansk foreningsliv i Sydslesvig. Siden 1996 har jeg været sognepræst i Odense ved Vor Frelsers kirke. Jeg har således været præst både på landet, i grænselandet og i storbyen.

Som det fremgår af ovenstående har jeg således båret præstekjole i en del år. Arbejdet som præst fylder mig stadig med glæde. Det kan undertiden ligne en blandet landhandel, men hovedopgaverne såsom at lave prædiken, holde gudstjeneste, døbe, vie, begrave og undervise konfirmander og samtale med mennesker (sjælesorg) er til stadighed en krævende og berigende udfordring i det daglige arbejde.

Under vikariatet bliver jeg boende i min præstegård i Odense. Jeg begynder således et nyt liv som pendler. Familien omfatter foruden min kone en datter og børnebørn. Samvær med familien fylder en del. Vi besøger gerne smukke og interessante steder i Danmark og til min lystlæsning hører både litteratur og historie. Mere sparsomt er den tid jeg bruger på musikalsk udfoldelse. Vort smukke land er en næsten uudtømmelig skat. Jeg færdes gerne i naturen til fods eller på cykel eller som jæger. Jeg vidste det allerede inden, men er igen blevet bekræftet i at Langeland og Strynø er naturperler.

Når I læser dette, er jeg allerede tiltrådt og i fuld gang. Jeg ser frem til samarbejdet med menighedsråd og kirkepersonale og ikke mindre til at møde sognenes beboere i kirken eller hvor det måtte være.

Erik Ransby