Del dette:

Læs kirkebladet

Kirkeblade

Her kan de seneste kirkeblade læses.

Afsked med sognepræst Erik Ransby  

Den 15. august 2017 trådte Erik Ransby til som sognepræst i Rudkøbing-Simmerbølle pastorat, da Lene Kjær Andersen havde fået nyt embede i Ringe pastorat. Dejligt var det, at Erik Ransby kunne træde til så hurtigt. Jeg vil gerne på egne og menighedsrådets vegne siger tak for et rigtig godt samarbejde. I menighedsrådsarbejdet deltog Erik Ransby lidt på sidelinje, men ofte kom han med mange gode og velovervejede indlæg. Vi har mærket hans interesse for kirkemusik og kirkesang – som også er smittet af i gudstjenestefejringen. Som kollega har jeg sat stor pris på hans stilfærdige og smidige samarbejdsstil. Vi har undervist et hold konfirmander sammen, og har suppleret hinanden rigtig fint. Han har også deltaget i og bidraget i forskellige sammenhænge uden for kirkens rum til glæde for menigheden. Mange administrative sager har vi ordnet i fællesskab, og alle opgaver er blevet løst i enighed. Så jeg siger mange tak for et problemfrit og godt samarbejde.

Efter Erik Ransbys sidste gudstjeneste i Rudkøbing kirke søndag den 22. juli kl. 10.00 – som også er hans sidste i pastoratet – inviterer menighedsrådene til en lille afskedsreception i præstegårdens konfirmandstue i Rudkøbing. Alle fra Rudkøbing og Simmerbølle sogne er velkomne!

Sognepræst Hanne Davidsen

 

Tak

Et år går hurtigt. Sådan er det også gået for mig. Når der er nok at se til, føles tiden ikke lang. Med udgangen af juli måned afslutter jeg mit vikariat på Langeland. Jeg har været glad for, at man kunne bruge mig i mellemtiden inden en ny præst kommer til. 

For mig har det også været en oplevelse at få et indblik i de to sogne Rudkøbing og Simmerbølle, som selvfølgelig er anderledes end det, jeg kender fra mit virke ved Vor Frelsers kirke i Odense. Jeg har nydt at færdes både i det hyggelige Rudkøbing og det landlige Simmerbølle. Jeg håber, at jeg både har været til gavn og glæde for sognene og menigheden. Jeg takker for den venlighed og imødekommenhed jeg har mødt. Jeg vil også gerne sige tak til menighedsrådene i Rudkøbing og Simmerbølle for samarbejdet og til kirkebetjeningen for deres velvilje og hjælpsomhed. Ikke mindst vil jeg takke min kollega Hanne Davidsen for godt samarbejde.

De bedste ønsker for fremtiden i Rudkøbing og Simmerbølle sogne.

Sognepræst Erik Ransby