Del dette:

Læs kirkebladet

Kirkeblade

Her kan de seneste kirkeblade læses.

Lysglobe til Rudkøbing kirke

Et længe næret ønske er nu blevet opfyldt. Rudkøbing Menighedsråd har indkøbt en smuk og fin lysglobe til Rudkøbing Kirke. Da lysgloben skal stå i koret har menighedsrådet valgt en spinkel model i ren messing, der passer ind i korets øvrige alterudsmykning, nemlig den smukke kopi af Aaby-krucifikset fra ca. år 1100.

Inspirationen med lysgloben kommer fra Sverige, hvor den har været kendt i hvert fald siden 60’erne. Brugen af lysglober er blevet meget udbredt i Folkekirken, og har også indfundet sig i flere kirker her på øen. Tanken med lysgloben er, at besøgende i kirken kan tænde et lys i forbindelse med en bøn, en andagt eller bare et kort besøg. 

Der er meget symbolik i en sådan lysglobe. I midten står et kraftigt stearinlys, der symboliserer Kristus som Verdens Lys, og de 24 små lys symbolisere os andre, der lever af lyset fra Kristus. Selve globe-formen illustrerer hele vores runde jord og minder om, at evangeliet om Jesus Kristus skal forkyndes i alle egne af verden, - som det også understreges i den såkaldte missionsbefaling, hvor Jesus siger til sine disciple: ”Gå derfor hen og gør alle folkeslagene til mine disciple”. (Mattæusevangeliet kap. 28)

Af hensyn til brandfare vil det store Kristus-Lys kun være tændt ved kirkelige handlinger, men i resten af kirkens åbningstid vil man have mulighed for at gå ind i kirken og tænde et af de små lys i globen.

Rudkøbing Menighedsråd håber, at den nye smukke lysglobe vil blive til glæde for alle, der i en stille stund ønsker at tænde et lys - i sorg, glæde eller taknemmelighed, eller hvad man nu kan have på hjerte.

Den blev taget i brug første gang ved Alle Helgens gudstjenesten 4. november.

 

På menighedsrådets vegne

Janne Riis Peitersen

Efterlysning

Disse to tekstiler tilhører Rudkøbing kirke. Det ene er et broderi, der har været fastgjort til præstens knæleskammel ved alteret, og det andet er et brudetæppe, som brudeparrets stole har stået på under vielsen. Men hvor kommer tekstilerne fra? Hvem har evt. doneret dem? Hvem har broderet? Er der nogen derude, der ved noget, så kontakt sognepræst Hanne Davidsen, 21330375.