Rudkøbing sognehus, onsdag den 24. feb. 2021, kl. 19.30

De fleste har hørt om Søren Kierkegaard. Han hører til landets mest kendte forfattere. Hans mange værker er så slidstærke, at de flittigt har været brugt af den ene generation den anden, uden at der kan spores nogen slidtage. Hvem var denne mand, og hvad handlede hans værker om? Sognepræst og Kierkegaardforsker Tonny Aagaard Olesen, som har brugt mange år af sit liv på at forstå Kierkegaard, vil aften give en let introduktion.

Vi er altid begyndere, når vi står over for Kierkegaards liv og værk.

Alle er velkomne! Der bydes på et let traktement.