22/12: Danahus 14.00 ved

Dorthe Stæhr Nielsen

23/12: Rudkøbing plejehjem

10.30 v. Dorthe Stæhr

Nielsen

19/1: Rudkøbing plejehjem

10.30, Danahus 14.00

ved Trille Brink Westergaard

23/2: Rudkøbing plejehjem

10.30, Danahus 14.00

ved Marianne Ring

Gudstjenesterne holdes kun, hvis plejehjemmenes retningslinjer omkring

Corona-virus tillader det.