Mening og identitet

Der startes en studiekreds op onsdag den 4. september kl. 19.30 i konfirmandstuen i Rudkøbing Præstegård, Østergade 2 (indgang fra Rude Stræde). Man samles om emnet MENING og IDENTITET. Studiekredsen ledes af dr. theol. Ole Davidsen. Samtalerne tager udgangspunkt i Svend Brinkmanns bog: Ståsteder – 10 gamle ideer til en ny verden.

Man mødes i alt 6 gange i løbet af efteråret. Det er gratis.