TAIZÉ

 

Rudkøbing Kirke, Den Katolske Kirke (Sct.Bendts Kapel i Brogade) og Pinsekirken på Ringvejen i Rudkøbing, er gået sammen om et økumenisk samarbejde der består af TAIZÉ andagter - bøn, sang og spiritualitet, der vil finde sted i henholdsvis i Sct. Bendts Kapel i Brogade den.20.september kl.19.30-20.30, i Rudkøbing Kirke den 18.oktober kl.19.30-20.30 og i Pinsekirken på Ringvejen den 22.november kl.19.30-20.30

I Taizé kommer den åndelige side af kristendommen til udtryk. Troens dogmer fylder mindre end troens erfaring. Det er kristendom i hjertet mere end i hovedet. En vigtig dimension af vores kristne tradition. De korte, iørefaldende og meditative Taizé sange gentages så mange gange, at man til sidst ikke synger med ”hovedet”. Teksten bundfælder sig og bliver til refleksion.

Som indledning fortælles der kort om Taizé-traditionen, som opstod i det økumeniske klosterfællesskab i den franske landsby Taizé kort tid efter den 2. verdenskrig. Taizé sangene er en væsentlig side af traditionen, som har spredt sig til en stor del af jorden. De enkle Taizé sange - der samtidig er bønner - har enkle lette melodier og med tekster fra Bibelen eller fra bønner.

Der bedes en bøn og derefter synges den mest kendte Taizé sang: “Syng lovsang, hele jorden, syng lovsang for vor Gud”. Sangen understøttes af et guitarakkompagnement og gentages flere gange.

Der følger en række Taizé sange, og der oplæses et stykke fra Bibelen.

Der lyder tre gonggong slag, som efterfølges af 10 minutters stilhed. Stilheden bruges til personlig refleksion f.eks. over den oplæste tekst.

Der lyder igen 3 gonggong slag. Og der følger en række sange.

Andagten i kirken afsluttes med Fadervor og den keltiske bortsendelsessang “Må din vej gå dig i møde”.

Ved yderligere info kan Anne Birgitte Fich kontaktes på tlf: 62515800

Det er gratis at deltage og alle er hjertelig velkommen. Af hensyn til situationen med Covid 19, vil der ved indgangen uddeles det antal sanghæfter der er afgørende for hvor mange pladser der er til rådighed i kirkerne.