Der indbydes til kirkekaffe efter gudstjenesterne:

Rudkøbing: 5. juli og 2. august

Simmerbølle: 12. juli