Maj:

 Rudkøbing Plejehjem:

 7. maj kl. 10.30 ved Marianne Ring

 Danahus:

 7. maj kl. 14.00 ved Marianne Ring

Juni:

Rudkøbing Plejehjem 4. juni kl. 10.30 ved Trille B. Westergaard

Danahus 4. juni kl. 14.00 ved Trille B Westergaard

Juli:

Rudkøbing Plejehjem 9. juli kl. 10.30 ved Hanne Davidsen

Danahus 9. juli kl. 14.00 ved Hanne Davidsen

August:

Rudkøbing Plejehjem 20. august kl. 10.30 ved Marianne L. Ring

Danahus 20. august kl. 14.00 ved Marianne L. Ring

Gudstjenester i Simmerbølle kirke