Rytmisk gudstjeneste

Søndag den 27. oktober kl. 16.00 holder vi en rytmisk gudstjeneste i Rudkøbing kirke. Tidligere kirkesanger, Valle Hansen, sammensætter et lille band, der spiller ved gudstjenesten. Tonen og stemningen bliver derfor en lidt anden. Temaet for gudstjenesten er Hænder.

Rudkøbing og Simmerbølle kirker indbyder til Alle Helgens gudstjenester søndag den 3. november kl. 10.00 i Rudkøbing kirke og kl. 11.30 i Simmerbølle kirke. Ved gudstjenesterne nævnes navnene på de, der er døde, begravet eller bisat fra Rudkøbing og Simmerbølle kirker. Der vil være lystænding, og kirkekoret medvirker ved begge gudstjenester.

Familiegudstjeneste

 

Søndag den 24. november kl. 14.00 slutter vi kirkeåret af med en familiegudstjeneste i Rudkøbing kirke. Årets minikonfirmander vil medvirke ved gudstjenesten ved bl.a. at ’bære’ hele kirkeåret ind i procession og undervejs i gudstjenesten kort fortælle om de tre kristne højtider. Efter gudstjenesten er der samvær i Rudkøbing Sognehus.

Indsættelse

Søndag den 10. november indsættes Vibeke Hammerum i Rudkøbing kirke som præstevikar i Rudkøbing-Simmerbølle pastorat. Efter gudstjenesten inviteres alle til frokost i sognehuset. Hendes ansættelse løber fra november til og med januar.

Gudstjenester i Simmerbølle kirke