1. Ungdomsgudstjeneste 21. marts kl. 19.00

i Rudkøbing kirke. Tema: Rejsen.Konfirmander

og ungdomskor medmedvirker.

(HD)

2. Langfredag 19. april kl. 10.00 i Rudkøbing

kirke. Langfredagsgudstjenesten er

en liturgisk gudstjenesten uden prædiken.

Den er bygget op over elementer som læsning,

salmesang, korsang, bøn og musik.

Kirkens kor medvirker og får mere plads

end ved almindelige højmesser. (HD)

3. Kristi Himmelfartsdag 30. maj kl. 14.00

søger vi opad – nemlig op i Bymøllen i

Rudkøbing. Her holdes familiegudstjeneste,

så tag børn og bedsteforældre med.

Medbring tæppe eller klapstol at sidde på.

Husk kaffekurv. Så hygger vi os sammen

efter gudstjenesten. I tilfælde af dårligt vejr

Gudstjenester i Simmerbølle kirke