Kirkegårdsleder

Vacant

Kirkegårdskontoret

Rue 12

5900 Rudkøbing

Telefon: 62 51 17 65

E-mail: rudkoebingkirkegaard@mail.dk

Træffetid: mandag- fredag mellem kl. 9.00 og 10.00

 

Kordegn

Kordegn Birgitte E. M. Møller

Kirkekontoret

Torvet 1

5900 Rudkøbing

Telefon: 62 51 12 70

E-mail: bemm@km.dk

Kordegnekontoret er grundet COVID19 lukket for personligt fremmøde.

Man kan ringe onsdag kl. 9.00-12.00 og torsdag kl. 14.00-17.00 på enten tlf. 62511270 eller 62542109.

Kirketjener

Lene Munch Larsen

Mobil: 20 34 56 57

E-mail: lml.kirketjener@gmail.com

Kirketjener

Lisa Pihl Jensen

Tlf. 23242478

Mail: lpj.kirketjener@gmail.com

Organist

Organist Tine Pugesgaard Sandberg

Møllevænget 3

5900 Rudkøbing

Telefon: 23 30 18 68

 E-mail: tine.p.org@gmail.com