Attester rekvireres  på borger.dk eller ved personlig henvendelse til kirkekontoret i bopælssognet.