Begravelse: Sognepræsten er begravelsesmyndighed. Ønsker man en kirkeligbegravelse/bisættelse aftales de nærmere omstændigheder for højtideligheden med præsten.

Senest to hverdage efter anmelder nærmeste pårørende dødsfaldet på www.borger.dk, dette kan evt. ske gennem bedemand.

Graveren vil være behjælpelig med valg af gravsted.