Vielse: Dato og kirke aftales med præsten. På www.borger.dk udfyldes en

ægteskabserklæring, som sendes digitalt til kommunen. Erklæringen danner

grundlag for en prøvelsesattest, som videresendes til præsten. Den må ikke

være udstedt mere end 4 måneder før vielsen finder sted. Ved bryllup skal der

være to vidner tilstede.