Dødsfald og begravelse/bisættelse

Sognepræsten er begravelsesmyndighed, og senest to hverdage efter dødsfaldet skal dette anmeldes til kordegnekontoret.

Dette kan evt. ske gennem bedemand.

Ønsker man en kirkelig begravelse/bisættelse, aftales de nærmere omstændigheder for højtideligheden med præsten.

 

Kirkegårdslederen vil være behjælpelig med valg af gravsted.