Fødsel: Jordemoderen anmelder fødslen til præsten eller kordegnen i moderens

 bopælssogn. Gifte forældre skal ikke selv anmelde fødsel undtagen i

 tilfælde, hvor der ikke har medvirket en jordemoder. Er forældrene ikke gift, og

 der ønskes fælles forældremyndighed, udfyldes en omsorgs og ansvarserklæring

 gennem digital selvbetjening på www.borger.dk senest 14 dage efter

 fødslen. I særlige tilfælde kan man henvende sig til præsten eller kordegne

i bopælssognet.

 Hvis man ikke ønsker fælles forældremyndighed, kan

faderskabet anerkendes uden at få fælles forældremyndig, i disse tilfælde skal

erklæringen indsendes til Statsforvaltningen Syddanmark.