Undervisning

Juniorkonfirmander

I december står juniorkonfirmandundervisningen i Julespillets tegn. Der er allerede blev øvet lidt i november, men nu sætter vi for alvor ind med intens øvning. Man vil som vanligt komme til at se bl.a. dansende engle, rappende vismand, sjove akrobater og det søde lille Jesusbarn – der for øvrigt i år kommer til at ligge i en helt ny krybbe kreeret af tidligere skoleleder på Kassebølle Friskole, Benny Christensen.  I år medvirker som noget nyt børn fra 2. klasse med små sange undervejs i spillet. Børnekoret vil blive ledet af Randi Christoffersen. Til salmerne spiller vores faste organist, Tine Pugesgaard. For instruktion står sognepræst Hanne Davidsen, Janne Riis Peitersen har styr på kostumerne, og vores kirketjener, Lene Munch Larsen, er behjælpelig i hele processen.

 

Julespillet opføres følgende dage:

Fredag den 14. december kl. 16.00 for forældre, familie, venner og sognets folk.

Onsdag den 19. december kl. 9.30 for Ørstedskolens indskoling

Onsdag den 19. december kl. 10.30 for børnehaverne i Rudkøbing

 

Efter jul flytter vi undervisningen over i Skrøbelev kirke, og der sluttes af med en stemningsfuld kyndelmissegudstjeneste torsdag den 31. januar kl. 16.30, hvor juniorerne på forskellig vis vil medvirke. Efter gudstjenesten er der fællesspisning for alle tilmeldte. Børnene får en tilmeldingsseddel med hjem.

Men inden vi når dertil, skal vi på en lille udflugt med juniorerne. Det bliver lørdag den 12. januar. Information herom følger senere direkte til forældrene.