Konfirmander

Ungdomsgudstjeneste og konfirmandforældremøde

Der indbydes til ungdomsgudstjeneste torsdag

21. marts kl. 19.00 i Rudkøbing kirke.

Gudstjenestens tema er: ”Rejsen”. Nu begynder

jo snart de unges rejse ud i et spændende og

ukendt land. Konfirmanderne vil på forskellig

vis stå for flere indslag i gudstjenesten.

Efter gudstjenesten er der informationsmøde

om den store dag KONFIRMATIONEN.

Hanne Davidsens forældre og konfirmander

bliver i kirken – altså dem, der skal have konfirmation

19/5 og Trille Brink Westergaards

forældre og konfirmander går over i Rudkøbing

sognehus – altså dem, der skal have konfirmation

17. maj.

Udflugt

Konfirmanderne på Midtlangeland kan glæde

sig til en interessant, spændende og hyggelig

udflugt torsdag den 4. april. Turen går til Ladbymuseet

og derfra videre til Odense, hvor vi

skal se Odense Domkirke og Vollsmose kirke.

I år tager alle tre præster på Midtlangeland af

sted sammen, altså Marianne Ring, Trille B.

Westergaard og Hanne Davidsen.