Vielse

Vielsen aftales med præsten.

Med til præsten skal bringes en prøvelsesattest, som udstedes ved henvendelse til bopælskommunen. Den må ikke være udstedt mere end 4 måneder før vielsen finder sted.

 

Ved vielsen skal der være to vidner.