Nyt fra menighedsrådene

Simmerbølle:

Efter en to-årig funktionsperiode var der

nyvalg til Simmerbølle menighedsråd. Da der

kun blev indleveret én liste blev det fredsvalg.

De indvalgte er: Annika Viulm, Jens Christian

Bay, Annette Skejnæs, Thorkild Wamsler,

Anton Weber

Menighedsrådet konstituerede sig således:

Formand: Annika Viulm

Næstformand: Jens Christian Bay

Kasserer og kontaktperson: Annette Skejnæs

Kirkeværge: Thorkild Wamsler