Valget til menighedsrådet blev afholdt den 15. september i Sognehuset.

Rudkøbing menighedsråd består af 8 medlemmer .

De valgte er flg.

Conny Mortesen

Janne Peitersen

Tom Søegaard

Lisbeth Ritter

Karin Egemose

Tommy Jensen

Torben Svejstrup

Bodil Lilliegaard.

 

Formand for valgbestyrelsen.

Tom Søegaard

Formand

Conny Mortensen,

Strandbakken 1a,

5900 Rudkøbing.

Tlf. 28869597.

co.mo@mail.dk

 

 

 

Næstformand

Janne Riis Peitersen,

Skovbakken 6,

5900 Rudkøbing.

Tlf. 53287591

 Mail: janneriispeitersen@hotmail.com

 

 

 

 

 

 

 

 

Sekretær

Sognepræst Dorthe Stæhr Nielsen,

Rudkøbing præstegård,

Østergade 2,

5900 Rudkøbing.

Tlf. 62511375/21330375.

Email.: hda@km.dk

Træffes bedst tirsdag til fredag 1100-12.00.

Mandag fri.

 

 

 

Kontaktperson og kasserer

Tom Vedø Søegaard,

Ramsherred 23,

5900 Rudkøbing.

Tlf. 40628590.

 

 

 

 

 

Kirkeværge

Keld Madsen

 

 

 

Medlem

Provst Trille Brink Westergaard

Provstikontor:

Torvet 1 a,

5900 Rudkøbing

Lindelse præstegård,

Langgade 2,

5900 Rudkøbing

 

Tlf. 20463644/51710990

 

 

 

Medlem

Elna Margrethe Krogsmose,

Humblevej 31,

5900 Rudkøbing.

 

 

 

Medlem

Helle Jørgensen,

Lindevej 9,

5900 Rudkøbing.