Referat af ordinært møde i Simmerbølle menighedsråd den 10 juni 2020

Referat af ordinært møde i Simmerbølle menighedsråd.

 

Afholdt onsdag den 10. juni 2020 kl. 15.00 i annekset i Simmerbølle.

 

 

Til stede:

Annette Skejnæs (AS), Anton Weber (AW), Benny Rasmussen (BR), Hanne Davidsen (HD), Jens Chr. Bay (JCB), Torkild Wamsler (TW), Trille Brink Wester­gaard (TBW

 

 

Afbud:

Annika Viulm (AV)

 

 

 

            Dagsorden                                          Referat

1.

Godkendelse af dagsorden

·       + Godkendelse af Årsrapport 2019.

 

”Det endelige årsregnskab 2019 for Simmerbølle sogns menighedsråd godkendes (CVR 3858 7706, regnskab 2019, afleveret 14-03-2020 kl. 14:30)”

2.

Meddelelser fra formanden

·       JCB fungerer som formand under AV’s fravær. (Ref. mail fra TBW dateret 22-05-2020).

3.

Meddelelser fra præsterne (kort nyt)

·       Reviderede regler for antal personer pr. m². (Se DAP).

4.

Meddelelser fra kontaktpersonen (kort nyt)

·       -

5.

Meddelelser fra kirkeværgen (kort nyt)

·       Udestående punkter:

o   Forsatsvinduer i kirken undersøges.

o   Beplantningsplan.

o   Vandpumpe, ny kirkegård.

o   Vask i sakristi.

o   Tagrender til kirken. Undersøges.

6.

Meddelelser fra aktivitetsudvalget (kort nyt)

·       -

7.

Kvartalsrapport pr. 31/3 2020

·       Kvartalsrapport 1. kv. 2020 udsendt og fremlagt af BR.

8.

Budget 2021 – udkast

·       Budget 2021, udkast, udsendt og fremlagt af BR. – Diverse tilretninger. – (Kan ind­berettes).

9.

Genautorisation af IT adgang til lønsystem, m.m.

·       BR bemyndiges på vegne af menigheds­rådet til at genautorisere nødvendige IT adgange.

10.

Tagrender, kirken

·       (Se pkt. 5).

11.

Menighedsrådsvalg 2020: Orienteringsmøde, m.m.

·       (Orienteringsmøde afholdt d. 9. juni 2020, 5 deltagere, alle fra MR).

·       AS er suppleant til valgudvalget.

12.

Søgning af ny præst

·       -

13.

Eventuelt

·       -

 

 

 

 

Annette Skejnæs                                 Anton Weber

 

 

 

Hanne Davidsen                                 Jens Chr. Bay

 

 

 

Torkild Wamsler                               

 

 

 

 

Referat af ordinært møde i Simmerbølle menighedsråd den 5. februar 2020

Referat af ordinært møde i Simmerbølle menighedsråd.

 

Afholdt onsdag den 5. februar 2020 kl. 16.00 i annekset i Simmerbølle.

 

 

Til stede:

Annette Skejnæs (AS), Annika Viulm (AV), Anton Weber (AW), Benny Rasmussen (BR), Jens Chr. Bay (JCB), Torkild Wamsler (TW)

 

 

Afbud:

Hanne Davidsen (HD), Trille Brink Wester­gaard (TBW)

 

 

 

            Dagsorden                                          Referat

1.

Godkendelse af dagsorden

·       Godkendt.

2.

Meddelelser fra formanden

·       (Visitats: AV og AS deltog).

3.

Meddelelser fra præsterne (kort nyt)

·       -

4.

Meddelelser fra kontaktpersonen (kort nyt)

·       -

5.

Meddelelser fra kirkeværgen (kort nyt)

·       Forsatsvinduer i kirken. Skal undersøges.

6.

Meddelelser fra aktivitetsudvalget (kort nyt)

·       -

7.

Regnskab 2019 BR

·       Årsrapport (udkast) 1/1 2019 – 31/12 2019 udleveret og gennemgået af BR.

8.

Udsættelse af møderne i maj og oktober

·       Mødet i maj bibeholdes.

·       Mødet 7. oktober flyttes til onsdag d. 28. okt. kl. 15.30.

9.

Støtte/samarbejde til genforenings­arrangement (bilag udsendt til forrige møde)

·       Der samarbejdes med Rudkøbing. Simmerbølle betaler 20 %.

10.

Gardin i bagerste vindue mod syd AV

·       Der bestilles 2 gardiner til de sydvendte vinduer (AV).

11.

Renovering af brandspand TW

·       Tages op på kommende møder.

12.

Fremtidig design og beplantning på de to kirkegårde TW

·       Forslag til beplantning udarbejdes.

13.

Eventuelt

·       -

 

 

 

 

Annette Skejnæs                                 Annika Viulm

 

 

 

Anton Weber                          Jens Chr. Bay

 

 

 

Torkild Wamsler                               

 

 

 

 

Referat af møde i Simmerbølle menighedsråd den 8. januar 2020

Referat af ordinært møde i Simmerbølle menighedsråd.

 

Afholdt onsdag den 8. jan. 2020 kl. 16.00 i annekset i Simmerbølle.

 

 

Til stede:

Annette Skejnæs (AS), Annika Viulm (AV), Anton Weber (AW), Hanne Davidsen (HD), Jens Chr. Bay (JCB), Torkild Wamsler (TW)

 

 

Afbud:

Benny Rasmussen (BR), Trille Brink Wester­gaard (TBW), Vibeke Hammerum (VH)

 

 

 

            Dagsorden                                          Referat

1.

Godkendelse af dagsorden

·       Godkendt.

2.

Meddelelser fra formanden

·       -

3.

Meddelelser fra præsterne (kort nyt)

·       -

4.

Meddelelser fra kontaktpersonen (kort nyt)

·       -

5.

Meddelelser fra kirkeværgen (kort nyt)

·       Bænkene på kirkegårdene er sat op.

6.

Meddelelser fra aktivitetsudvalget (kort nyt)

·       Orientering om mail fra Kassebølle Friskole ang. arrangementer i uge 20 i anledning af genforeningsjubilæet. Emnet tages op på kommende møder.

7.

Gardin i vindue ved knæfald AV

·       AV arbejder videre med anskaffelse af gardin i vindue ved knæfald.

8.

Valg af bygningskyndig

·       Poul Erik Hansen valgt som bygge­sagkyndig.

9.

Dato og tid for møder i 2020

·       Planlagte møder i 2020:

o   Onsdag 05 FEB – kl. 16.00

o   Onsdag 18 MAR – kl. 16.00

o   Onsdag 29 APR – kl. 16.00

o   Tirsdag 12 MAJ – MR-valg: Orienteringsmøde

o   Tirsdag 12 MAJ – (MR-møde)

o   Onsdag 10 JUNI – kl. 16.00

o   Onsdag 02 SEP – kl. 16.00

o   Tirsdag 15 SEP – MR-valg: Opstilling/valg

o   Onsdag 07 OKT – kl. 16.00

o   Onsdag 25 NOV – kl. 16.00

10.

Fremtidig design og beplantning på de to kirkegårde TW

·       -

11.

Eventuelt

·       -

 

 

 

 

Annette Skejnæs                                 Annika Viulm

 

 

 

Anton Weber                          Hanne Davidsen

 

 

 

Jens Chr. Bay                          Torkild Wamsler