Kirketjener

 

En stilling som kirketjener ved Rudkøbing og Simmerbølle Kirke, er ledig pr. 1. marts 2019. Stillingen er på 18 timer pr. uge.

Sammen med vores anden fuldtids kirketjener skal du varetage forskellige opgaver i kirkerne. Dine kerneopgaver som kirketjener vil være:

 

·         Klargøre til kirkelige handlinger og arrangementer i kirkerne og sognehuset

·         Afløsning af kollega i forbindelse med ferie og fridage

·         Tilsyn med kirker, sognehus og konfirmandstuen i Præstegården

 

Vi forventer, at du:

 

·         er fleksibel og engageret

·         har praktisk sans

·         kan samarbejde med de øvrige ansatte, frivillige og menighedsrådsmedlemmer

Der er pligt til at gøre tjeneste ved Simmerbølle Kirke i overensstemmelse med de aftaler menighedsrådet har indgået med andre ansættelsesmyndigheder.

 

Ansættelse sker ved Rudkøbing Sogns Menighedsråd beliggende i Rudkøbing

Ansættelsen er omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og Offentligt Ansattes Organisationer (OAO-S) og Organisationsaftalen for kirkefunktionærer med kerneopgaver som kirketjener eller graver indgået mellem Kirkeministeriet og Danmarks Kirketjenerforening og det tilhørende protokollat for kirketjenere. Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk.

 

Nuværende tjenestemandsansatte kirketjenere har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved ansættelse med direkte overgang. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen.

 

Det er en betingelse, at den obligatoriske 5 ugers uddannelse for kirketjenere gennemføres indenfor 2 år efter ansættelsens start.

 

Årslønnen aftales indenfor intervallet 267.694,90 kr. – 345.186,41 kr. (nutidskroner). Fikspunktet er 267.694,90kr. (nutidskroner).

Der er rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt 25.261,84 kr. (nutidskroner).

 

Menighedsrådets forslag til lønniveau er 130.229,95 kr. ved ansættelse på 18 timer (nutidskroner), derudover kommer rådighedstillægget. Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem menighedsrådet og Danmarks Kirketjenerforening.

Løn samt rådighedstillæg kvoteres i overensstemmelse med stillingens ansættelsesbrøk.

 

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til kontaktperson Tom Søegaard på telefonnummer 40628590/mail rudkoebing.sogn@km.dk.

 

Ansøgningen med relevante bilag sendes på mail til rudkoebing.sogn@km.dk att. Kontaktperson

 

Ansøgningen skal være menighedsrådet i hænde senest den 20.2.2019

 

Ansættelsessamtaler forventes at finde sted fredag den 22.2.kl.16.

 

Menighedsrådet kan oplyse, at der vil blive indhentet referencer.