Ørstedskolen: Der tilbydes alle børn på tredje klassetrin minikonfirmandundervisning. Første gang er torsdag den 3. oktober. Børnene vil blive hentet i bus ved Ørstedskolen og kørt til konfirmandstuen i præstegården i Rudkøbing. Undervisningen varetages af Hanne Davidsen og Lene Munch Larsen. Efter otte almindelige undervisningsgange begynder vi at forberede os på Julespillet, der opføres i december. Også minikonfirmander fra Longelse, Fuglsbølle og Skrøbelev får tilbuddet om at deltage i Julespillet.

 

Der udsendes tilmeldingsblanketter, der skal afleveres hos sognepræst Hanne Davidsen, Østergade 2 eller hos kordegn Birgitte M. Møller, Rudkøbing Sognehus, Torvet 1A (der er en postkasse ved gyden ned mod kirken) senest 1. september.

 

Kassebølle Friskole: Der tilbydes minikonfirmandundervisning for elever på 3.-4. klassetrin til foråret. Undervisningen varetages af Marianne L. Ring. Undervisningen afsluttes med opførelse af Påskespillet, der instrueres af Hanne Davidsen. Herom mere i næste nummer af kirkebladet.