Ørstedskolen: Konfirmandundervisning tilbydes elever på 7. klassetrin, og den ligger torsdag morgen kl. 8.00-9.30. Der sendes tilmeldingsblanket ud. Undervisningen finder sted i præstegårdens konfirmandstue og i konfirmandlokalet i Rudkøbing Sognehus, og den varetages af sognepræst Hanne Davidsen og provst Trille B. Westergaard. Første mødegang er 12. september.

Tilmelding: Tilmeldingsblanketten skal afleveres senest 1. september enten hos sognepræst Hanne Davidsen, Østergade 2 eller hos kordegn Birgitte M. Møller, Rudkøbing Sognehus, Torvet 1A (der er en postkasse ved gyden ned mod kirken). Konfirmanderne får straks efter tilmeldingsfristens udløb besked om, hvor de skal møde den første gang.

 

Kassebølle Friskole: Der tilbydes konfirmandundervisning for elever på 7. klassetrin onsdag kl. 8.15-9.45. Undervisningen finder sted i Annekset ved Simmerbølle kirke og varetages af sognepræst Marianne L. Ring. Første mødegang er onsdag 11. september.

Tilmelding: Kontakt Marianne Ring.

 

Konfirmation: Der tilbydes konfirmation i Rudkøbing og Simmerbølle kirker St. Bededag 8. maj og søndag 10. maj 2020.