Første uge i september begynder en ny korsæson i Rudkøbing Kirke med kortilbud for både unge og voksne.

 

Ungdomskoret er for unge piger og drenge i alderen ca. 12-18 år. Der er en lille prøve forbundet med at blive optaget i ungdomskoret. Ungdomskoret øver hver torsdag kl. 16-17. Første korprøve er torsdag d. 5. september. I ungdomskoret synger vi for det meste flerstemmigt, både rytmiske og klassiske sange. Vi arbejder med udvikling af sangstemmen og med evnen til at høre sin egen stemme som en del af en klanglig helhed.

Sangere i ungdomskoret tjener 125 kr ved deltagelse i gudstjenester og lignende. Ungdomskoret medvirker 1- 2 gange om måneden ved søndagsgudstjenesterne i kirken.

 

Kirkekoret er et blandet kor for voksne. Vi synger primært kirkemusik i forskellige genrer, men også gerne sange af mere verdslig karakter, når lejlighed byder sig, f.eks. ved den årlige Tårnsangerdag og ved arrangementer i sognehuset.

Kirkekoret øver hver tirsdag aften kl. 19.30-21.15. Første korprøve er tirsdag d. 3. september.

 

Motetkoret er et blandet kor, hvis primære opgave er at medvirke ved højmesserne i Rudkøbing Kirke. Sangere i motetkoret synger ca. hveranden søndag. Vi holder prøve forud for højmessen, men det er en forudsætning, at sangerne også selv kan øve sig hjemme. Ved højmessen bidrager koret med flerstemmig salmesang og et musikalsk indslag.

 

For tilmelding eller yderligere information, kontakt organist og korleder, Tine Pugesgaard, tlf. 23301868, mail: Tine.p.org@gmail.com