Gudstjenester i Rudkøbing kirke

Plejehjemsgudstjenester

September

5/9 kl. 10.30 Rudkøbing Plejehjem (Erik Ransby)

5/9 kl. 14.00 Danahus (Erik Ransby)

Oktober

10/10 kl. 10.30 Rudkøbing Plejehjem (Hanne Davidsen)

10/10 kl. 14.00 Danahus (Hanne Davidsen)

November

14/11 kl. 10.30 Rudkøbing Plejehjem (Annalise Bager)

14/11 kl. 14.00 Danahus (Annalise Bager)

 

Gudstjenester på Aktivitetscentret Kohaven:

19/10 kl. 10.00 (Erik Ransby)

24/10 kl. 10.00 (Hanne Davidsen)

7/11 kl. 10.00 (Annalise Bager)

Gudstjenester i Simmerbølle kirke